TERAPIA RODZINNA

Sesja terapii rodzinnej trwa 60 minut.
Spotkania odbywają się raz na dwa tygodnie lub raz na trzy tygodnie.

Terapia rodzinna to forma pomocy psychologicznej skierowana do rodziców i dzieci przeżywających trudności we wzajemnych relacjach. Wszystko zaczyna się w rodzinie.

Superwizja – swoją pracę terapeuci pracujący u Nas poddają nadzorowi merytorycznemu u certyfikowanych Superwizorów: Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i/lub Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Rodzina, system niezwykle misternie połączonych ze sobą elementów, wpływa na tak wiele obszarów naszego życia i tak wielu oddziaływaniom sama jest poddawana. Czasem coś w systemie „zacina się”, wypracowane i sprawdzone mechanizmy przestają działać. Mamy wrażenie zapętlenia, czasem – narastającego kryzysu.

Rodziny odkrywają podczas terapii siłę, która pozwala im przetrwać trudne momenty życia i wypracowują nowe mechanizmy zachowań.