TERAPIA PAR I MAŁŻEŃSTW

TERAPIA PAR I MAŁŻEŃSTW

Sesja terapii par lub małżeństw trwa 50 minut.
Spotkania odbywają się regularnie: dwa razy w tygodniu lub raz w tygodniu lub co dwa tygodnie.

Ponieważ terapia indywidualna to proces zmiany, dlatego nieodzowna jest cykliczność i stałość spotkań. Czas trwania terapii dostosowany jest do potrzeb pacjentów i problemu z jakim zgłaszają się do terapeuty.

Superwizja – swoją pracę terapeuci pracujący u Nas poddają nadzorowi merytorycznemu u certyfikowanych Superwizorów: Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i/lub Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Na początku terapii ustalany jest kontrakt (umowa ustna) precyzująca cele terapii, które pacjenci mogą osiągnąć w toku terapii oraz czas jaki potrzebny jest na pożądaną zmianę.

Terapia par i małżeństw jest skierowana do partnerów pragnących pokonać obecne trudności w związku, rozwiązać konflikty, przełamać kryzys. To oferta pomocy psychologicznej skierowana do osób gotowych na nowo spojrzeć na siebie i swój wkład w związek.

Spotkania poświęcone są zlokalizowaniu źródła trudności i pokonaniu go. Poprzez zmianę wzajemnych postaw, poprawę komunikacji partnerskiej oraz poznanie dysfunkcjonalnych sposobów zachowań uczymy się konstruktywnie rozwiązywać problemy, poprawiamy jakość relacji partnerskiej.