TERAPIA INDYWIDUALNA

TERAPIA INDYWIDUALNA

Sesja terapii indywidualnej trwa 50 minut.
Spotkania odbywają się regularnie: dwa razy w tygodniu lub raz w tygodniu lub co dwa tygodnie.

Ponieważ terapia indywidualna to proces zmiany, dlatego nieodzowna jest cykliczność i stałość spotkań. Czas trwania terapii dostosowany jest do potrzeb pacjenta i problemu z jakim zgłasza się do terapeuty.

Superwizja – swoją pracę terapeuci pracujący u Nas poddają nadzorowi merytorycznemu u certyfikowanych Superwizorów: Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i/lub Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Na początku terapii ustalany jest kontrakt (umowa ustna) precyzująca cele terapii, które pacjent może osiągnąć w toku terapii oraz czas jaki potrzebny jest na pożądaną zmianę. W terapii indywidualnej obowiązuje zasada poufności.

Terapia indywidualna jest metodą pomocy psychologicznej mającą ponad 100 letnią tradycję naukową, biorącą swój początek w psychoanalizie. Psychoterapia przez wiele lat ewoluowała jako metoda, zyskując naukowe potwierdzenie skuteczności w usuwaniu ludzkich problemów i cierpienia. Zrozumienie emocjonalne i intelektualne osiągane jest przez uświadomienie swoich trudności powstałych w toku całego doświadczenia życiowego. Zrozumienie to proces, który najpierw pozwala na kontrolę zachowań zgłaszanych jako problemy (np. objadanie się, fobie, lęki) a potem na ich eliminacji lub wyciszeniu.

Czasami do terapii zgłaszają się ludzie, którzy nie mają sprecyzowanych objawów, lecz są niezadowoleni z własnego życia i relacji z innymi ludźmi, popadają w konflikty w pracy i z bliskimi. W takich przypadkach terapia indywidualna jest procesem bardziej długotrwałym, polegającym na zmianie emocjonalnego nastawienia wobec siebie i innych.