TERAPIA GRUPOWA

Każde pojedyncze spotkanie trwa 90 minut.
Spotkania odbywają się w tej samej grupie uczestników (maksymalnie 10 osób), raz w tygodniu przez okres około 6 miesięcy (24 spotkania). Każde pojedyncze spotkanie trwa 90 minut.

Kwalifikacji do uczestnictwa w tej formie pomocy psychologicznej dokonuje doświadczony psycholog, psychoterapeuta podczas konsultacji diagnostycznej.

Superwizja – swoją pracę terapeuci pracujący u Nas poddają nadzorowi merytorycznemu u certyfikowanych Superwizorów: Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i/lub Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Psychoterapia grupowa to regularne spotkania grupy osób z udziałem psychologa, psychoterapeuty lub pary psychoterapeutów. Spotkania grupowe oparte są na założeniu, że źródłem problemów psychologicznych są relacje międzyludzkie, dlatego też uwidocznią się podczas spotkań z innymi uczestnikami sesji. W trakcie psychoterapii będzie można zaobserwować swoje reakcje, przeżyć swoje lęki (tym razem w bezpiecznych warunkach), poddać je refleksji oraz zrozumieć. Grupa jako środowisko terapeutyczne sprzyjać będzie lepszemu poznawaniu siebie, swoich wzorców kontaktowania się z innymi oraz budowania z nimi relacji.

Dzięki uczestnictwu w grupie terapeutycznej poznamy swoje schematy myślowe, nawyki w sposobie przeżywania, zachowania oraz konsekwencje jakie wywołują. Dzięki pogłębieniu samoświadomości oraz zwiększeniu możliwości wyboru łatwiejszym stanie się dokonanie pożądanych zmian.